Största salmonella-utbrottet hittills

Tre nya fall av salmonella har under dagen konstaterats i djurbesättningar som smittats av foder från Lantmännens fabrik i Norrköping.
Antalet gårdar där man hittills har bekräftat fall av salmonella är nu uppe i 17, enligt Jordbruksverket. Därmed är det nu bekräftat att det här är det hittills största salmonella-utbrottet som varit i Sverige. Idag har man också konstaterat att tre gårdar testats negativa och på dessa gårdar hävs restriktionerna. Runt 20 000 prover har tagits i foder och på djur hitintills.