USA drar in militärt stöd

USA drar in det militära stödet till Colombia, de tre baltiska länderna och tre andra länder som söker medlemskap i NATO, som svar på att dessa länder inte stött USA i sitt motstånd mot den internationella brottmålsdomstolen, ICC.
USA vill att amerikanska medborgare inte ska kunna ställas inför rätta i den internationella domstolen och har drivit på närmare 180 länder att i direkta avtal stödja den amerikanska linjen. Ett fyrtiotal länder har tecknat, eller håller på att ingå sådana bilaterala avtal. Idag gick datum ut för att teckna dessa avtal och de sju länderna straffas därför med mindre militärt stöd.