Rättsskydd i hemförsäkring urholkat

Den maximala ersättningen som går att få ut från hemförsäkringarnas rättsskydd har inte ändrats sedan mitten av 1980-talet trots att advokatarvodena gått upp. Det gör att rättsskyddet försämras, anser Gunnar Olsson, som är chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Rättsskyddet är tänkt att täcka försäkringstagarnas advokatkostnader om man hamnar i en rättslig tvist. – Det är ett bekymmer att de som slår i taket inte kan få det rättsskydd de förväntar sig, säger Gunnar Olsson på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vad kan det få för konsekvenser? – I värsta fall att man avstår från att driva process eller att man får betala en del av rättegångskostnaderna själv. Den som hamnar i en rättslig tvist och behöver hjälp av en advokat har rätt till ersättning från hemförsäkringen för att täcka advokatkostnaderna. Numera är de allra flesta hänvisade just till försäkringen, eftersom en reform från 1997 gjort det mycket svårare att få allmän hjälp från staten, så kallad rättshjälp. Maxbeloppet inte höjt I dag är den maximala rättsskyddsersättningen mellan 75 000 och 100 000 kronor hos de flesta försäkringsbolag. Taket har i princip legat stilla i mellan femton-tjugo år, samtidigt som det blivit dyrare att anlita advokat. Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå räcker skyddet nu som mest till 65 timmars advokathjälp, jämfört med 200 timmar i mitten av 80-talet. Folksam har haft samma maxersättning sedan 1991. – Att vi inte höjt den tidigare är för att vi inte sett något större behov av det, säger Christer Landelius, produktchef på Folksam. det är i ytterst få ärenden som maxtaket på 100 000 kronor kommer ifråga. Du tycker inte det är ett problem? – Det är alltid ett problem för de få som slår i taket, men det är ytterst ovanligt, säger Christer Landelius. Men Gunnar Olsson på Konsumenternas Försäkringsbyrå köper inte det argumentet. – Om det inte är ett stort problem för försäkringsbyråerna kan de höja skyddet så att de som verkligen behöver kan få det skydd de förväntar sig, säger Gunnar Olsson. Om det är så få fall, borde det heller inte slå på försäkringspremierna heller. För tjugo år sedan räckte rättsskyddet, enligt hans beräkningar till 200 timmars advokathjälp. I dag räcker skyddet till som mest 65 timmar.
Eva Odefalk