Hot allt vanligare på vårdcentraler

Hot och våld har blivit ett vanligt problem för de som jobbar på vårdcentralerna i Stockholms län. Samtidigt saknar vårdcentralerna ett bra förebyggande arbete och rutiner för att hantera problemen. Det visar kontroller gjorda av Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket har kontrollerat 75 vårdcentraler i länet och kommit fram till att hot- och vålds- problemen är den vanligaste bristen i arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljöinspektör Gunni Ekdahl kan patienternas aggressioner bottna i många saker. – Man är irriterad kanske för att man inte får den sjukskrivning som man hade hoppats på, eller den medicin eller den diagnos man hade tänkt sig, säger Gunni Ekdahl. Vad är det då för typ av hot och våld som drabbar personal som jobbar på vårdcentraler? – Man försöker ibland hota med att ”jag vet var du bor, jag ska märka dig”. – Eller man kan använda sig av att ”min granne är politiker” eller ”jag är advokat jag vet på vilket sätt jag ska anmäla dig”. Så det finns väldig variation, säger Gunni Ekdahl. Hot vanligare Hotelser och aggressioner mot personal, samtidigt som det saknas tillräckligt förebyggande arbete och tydliga rutiner för att minska eller hantera de här situationerna. Det är enligt Arbetsmiljöverket det största arbetsmiljöproblemet på vårdcentraler i Stockholms län. Kerstin Andersson är distriktsläkare i Sundbyberg och hon håller med om att hot och aggressioner blivit vanligare. – Folk är mer stressade. Det finns betydligt fler människor som jag upplever mår psykiskt dåligt och på något sätt de här aggressionerna ut över oss, säger hon. Bemöta våld Kerstin Andersson tror också att det finns en hel del att förbättra vad gäller rutiner för att bemöta och bearbeta hot och våld. – Vi är så vana vid att vi ska finnas till för andra så att vi själva har problem när vi drabbas. Det hamnar i bakgrunden, säger hon. – Och så tror jag att en hel del bottnar i de bristande resurser vi har. Mer resurser inom primävården säkerligen skulle göra att en hel del av de här situationerna skulle försvinna, säger Kerstin Andersson, distriktsläkare på Rissne vårdcentral i Sundbyberg.
Rasmus Almerud, Radio Stockolm