Dubbla kyrkoavgifter kostar tiotusentals kronor

Tusentals personer i Sverige betalar dubbla kyrkoavgifter.
Efter en mängd klagomål mot framför allt den katolska kyrkan, gjorde Riksskatteverket en samkörning och fann att fyra tusen personer är dubbelregistrerade i den svenska och den katolska kyrkan. De betalar därmed dubbel kyrkoskatt, vilket innebär tiotusentals kronor för mycket varje år.