Kraftig ökning av antalet visstidsanställningar

Visstidsanställningar bland unga är dubbelt så vanliga idag som för tio år sedan.
1990 hade lite mer än 10 procent av alla anställda mellan 20-34 år tillfälliga anställningar. Idag är var fjärde person mellan 20 och 34 år visstidsanställd. Arbetsgivarna tycker att det är för dyrt att fastanställa. Men att inte få ett fast jobb påverkar den psykiska hälsan, många känner sig otrygga och väntar till exempel med att skaffa familj, säger Johann Packendorff, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.