Genmodifierade varor prövas

Snart kan genmodifierade produkter bli vanligare i våra affärer. Nu ska EU-parlamentet fatta beslut om genmodifierade produkter. Det är långt ifrån säkert att det blir ett ja. Många ledamöter är fortfarande tveksamma.
Parlamentets beslut kommer att handla om märkning och spårbarhet. Förslagen man ska rösta om går ut på att livsmedel och djurfoder som innehåller genmodifierade, GMO-produkter, ska förses med tydliga etiketter, och att man ska kunna spåra de genmodifierade produkterna bakåt. Det finns totalt 16 GMO-produkter på EU:s gemensamma marknad, men sedan 1998 är det stopp på grund av den utbredda misstänksamheten i EU-länderna. Och den svenska miljöpartisten Inger Schörling anser att det ännu inte är dags att släppa in fler GMO-produkter: – Om vi inte kan stoppa GMO så är det givetvis nödvändigt med strikta regler. Vi måste minimera riskerna och därför kommer jag att rösta ja för ändringsförslagen, säger Inger Schörling, miljöpartiet. Men pressen utifrån ökar på EU, och USA har nyligen klagat hos världshandelsorganisationen, WTO. Enligt USA går amerikanska bönder miste om exportinkomster på ett par miljarder kronor varje år på grund av EU-ländernas motvilja. Och Margot Wallström, EU:s miljökommissionär, anser att det är hög tid att EU går vidare. Hon hoppas parlamentet säger ja, EU måste visa USA och resten av världen att man kan bedöma genteknikens risker och fördelar på rätt sätt anser hon. – Vi måste visa resten av världen, inkluderat USA, att det fungerar. Vi gör en riskbedömning, vi spårar och märker produkterna, och visar att vi har en bra balans, säger Margot Wallström.
Ingmarie Froman, Strasbourg