Regeringen vill hjälpa skulddrabbade

Någonting måste göras för att hjälpa de 140 000 personer i Sverige som har allvarliga problem med att klara av sina skulder. Det säger nu konsumentminister Ann-Christin Nykvists närmaste medarbetare, statsekreteraren Ingrid Pettersson. Bakgrunden är den utredning som Konsumentverket presenterade på tisdagen om de många skuldsatta svenskarna.
– Det är klart att det är ett oerhört problem för de här människorna som hamnar i en så svår livssituation. Det är också ett samhällsproblem för det är människor som kanske också har det här i kombination med arbetslöshet och kan hamna i sociala problem, säger Ingrid Pettersson, statssekretare hos konsumentmninistern Förmånliga lån Ingrid Pettersson vill inte närmare kommentera de förslag som Konsumentverket lade fram på tisdagen. Verket föreslår bland annat om att myndigheterna skulle hjälpa till med förmånliga lån till personer med stora skulder eller till dem som har för dålig ekonomi för att få normala banklån. Konsumentverket föreslår också att det behövs nya regler för att underlätta för folk som har stora skulder till staten. Hjälp tidigt Regeringen ska nu fortsätta att utreda skuldfrågorna och komma med egna förslag så småningom. Vad det blir kan inte statssekreteraren för konsumentfrågor Ingrid Pettersson säga men hon tycker att det är viktigt att det finns möjlighet att få hjälp tidigt. – Framförallt behövs det mer stöd att förebygga att hamnar i skuldfällan. Så här kan det finnas anledning att komma med nya förslag och nya typer av lån? – Vilka verktyg man ska välja vill jag i dag inte uttala mig om men att man försöker komma in så tidigt som möjligt i processen är jag absolut övertygad om att vi måste hitta medel för att göra, säger hon. Kreditköp skuldfälla Konsumentverket konstaterade också i sin utredning att många drar på sig alltför stora skulder för att de handlar på kredit. Verket föreslår att det måste finnas krav på att en del ska betalas kontant vid kreditköp. – Det är en fråga som vi måste titta närmare på ifall man behöver en kontantinsats även när man tar en kontokredit så att man inte lockas av det här att köp i dag och betala i morgon. Finns det för många frestelser? – Det är klart att vi som konsumenter hela tiden är utsatta för frestelser och där man kanske har svårt att överblicka vilka konsekvenser det har på min ekonomi om ett halvår eller ett år. Framförallt då om det har hänt saker i livet som gör att min ekonomiska siutation ser annorlunda ut, säger Ingrid Pettersson.
Johan Prane