Hot och våld mot personal på vårdcentraler

Hot och våld från patienter har blivt ett vanligt problem för de som jobbar på vårdcentralerna i Stockholms län.
Arbetsmiljöverket har kontrollerat 75 vårdcentraler i länet och kommit fram till att hot- och vålds- problem är den vanligaste bristen i arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverket saknas tillräckligt förebyggande arbete och tydliga rutiner för att minska eller hantera de här situationerna.