Beslut om genmodifierade produkter idag

Genmodifierade produkter kan snart bli vanligare i våra affärer.
Idag ska EU-parlamentet fatta beslut om märkning och spårbarhet av produkterna, och ett ja kommer att leda till att flera genmodifierade produkter kan importeras och säljas i EU-länderna. Men, det är långt ifrån säkert att det blir ett ja. Många av parlamentets ledamöter är fortfarande tveksamma.