Brist på miljöbränsle?

Intresset för att köra miljövänligt ökar. Förra året fördubblades antalet bilar i Sverige som drivs med alternativa bränslen. Men det borde bli ännu fler och det borde gå ännu fortare menar politikerna, som tillsatt ett utredning för att se hur omställningen till miljövänligare biltrafik kan snabbas på. Miljöpartisten Claes Roxbergh, ordförande i riksdagens trafikutskott och Tommy Nordin, VD, Svenska Petroliuminstitutet debatterade vem som bär ansvaret för utbyggnaden av miljövänligare trafik 6.33