Sverige lockar akademiker, enligt TCO

Bilden av att akademiskt utbildade personer lämnar Sverige stämmer inte. Det visar en studie gjord av TCO. Varje år är det 4 000 fler högskoleutbildade som flyttar in till Sverige än som lämnar landet. Av de som flyttar ut kommer ungefär häften tillbaka efter ett par år, enligt TCO.
– Tidigare har bilden av Sverige målats upp som ett land vilket högskoleutbildade gärna lämnar för att lönerna är låga, skatterna höga och allt vad det kan vara. Men den här undersökningen visar att sammantaget ser det inte ut så. Den visar att Sverige är ett land som högskoleutbildade både gärna återvänder till och flyttar till, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO. Det talas ofta om en kunskapsflykt från Sverige, att akademiker flyttar härifrån. Och 9 000 högskoleutbildade flyttar varje år ut, men TCO:s studie visar att ungefär hälften av dem flyttar tillbaka efter ett par år. Kompetens som inte används Dessutom är det betydligt fler högskoleutbildade som flyttar hit än som flyttar härifrån. 13 000 akademiskt utbildade invandrar varje år till Sverige. Sverige har alltså ett nettotillskott varje år på 4 000 akademiker. Men många av dem får inte användning för sin kompetens. – De invandrade grupperna har väldigt många med högskoleutbildning som vi i dag inte tar tillvara. Bara 40 procent av de invandrade högskoleutbildade har i dag arbete inom de yrken de är utbildade för. Samtidigt efterfrågas högskoleutbildad personal på många håll och Roger Mörtvik menar att vi måste ändra bilden av invandrares kompetens och ta tillvara deras kunskaper i betydligt större omfattning. Kan hämma tillväxt – Redan i dag ser vi en situation där många yrken, sektorer och också kommuner saknar utbildad arbetskraft. Det här kommer bli mycket värre inom de närmaste tio åren. Om vi inte lycka ta tillvara den kompetens som finns inom invandrargrupperna så kommer det allvarligt hämma den ekonomiska tillväxten i Sverige, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO.
Lena Pettersson