Hemförsäkringarnas rättsskydd försämrat

Hemförsäkringarnas rättsskydd har försämrats under de senaste tjugo åren. De maximala ersättningarna har i princip legat stilla, medan det blivit dyrare att anlita advokat för hjälp i rättsliga tvister.
Den som hamnar i en rättslig tvist och behöver hjälp av en advokat har rätt till ersättning från hemförsäkringen för att täcka advokatkostnaderna. Numera är de allra flesta hänvisade just till försäkringen, eftersom en reform från 1997 gjort det mycket svårare att få allmän rättshjälp, alltså hjälp från staten. I dag är den maximala rättsskyddsersättningen mellan 75.000 och 100.000 kronor hos de flesta försäkringsbolag. Och taket har i princip legat stilla i femton-tjugo år, samtidigt som det blivit dyrare att anlita advokat. Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå räcker skyddet i dag som mest till 65 timmars advokathjälp, jämfört med 200 timmar i mitten av 80-talet. Eva Odefalk