Berlusconis inledningstal mötte protester

Italiens premiärminister Silvio Berlusconi gjorde på onsdagen sitt första framträdande som EU:s ordförande med ett tal i EU-parlamentet i Strasbourg.
Enligt Berlusconi blir en av de viktigaste uppgifterna i höst att leda förhandlingarna mellan EU:s regeringar om en ny konstitution, förhandlingar som Berlusconi vill slutföra före december månads utgång. Bland det italienska ordförandeskapets prioriteringar finns också ekonomiska reformer, offentliga satsningar på transport och infrastruktur och stärkt gränsbevakning mot illegal invandring. Inledningen av Berlusconis tal avbröts av protester från ett 20-tal ledamöter från De gröna.