Forskare: Vikarielöner borde höjas

Visstidsanställda bör kompenseras för sin osäkra situation på arbetsmarknaden med högre lön än de fast anställda. Det säger Gunnar Westling, organisationsforskare på Institutet för företagsledning och Handelshögskolan i Stockholm.
– Man tar ju en risk, man vet ju inte om man har en anställning när anställningstiden är slut, säger Gunnar Westling. Dessutom, säger Gunnar Westling är det oftast så att fast anställda får ta del av den kompetensutveckling som erbjuds på arbetsplatserna. Det vill arbetsgivare ofta inte kosta på de som bara jobbar under en begränsad tid, vilket de korttidsanställda förlorar mycket på i längden. – Ja, som det oftast är nu när man är projektanställd eller korttidsanställd så får man inte del av någon utbildning. Egentligen är det rimligt att de skulle få en högre ersättning så att de kan betala sin egen kompetensutveckling. Allt fler i kortare vikariat I dag arbetar en av fyra under 34 år i kortare anställningar, projekt eller vikariat. Det är en stor ökning. I början av 90-talet gällde det bara en av tio. Det här är ett problem för Sverige, enligt statsminister Göran Persson. För ett år sedan sa han att reglerna för visstidsanställningar skulle skärpas för att unga ska våga göra investeringar och bilda familj. Det förslag som nu ligger på Näringsdepartementet har sågats av både fack och arbetsgivare. Propositionen väntas påbörjas i höst. Det gäller nu för regeringen att komma fram till en bra lösning. Det är få som för de visstidsanställdas talan i dag. – Facket skulle kunna vara en part i det här. Nu tror jag att relativt många av de som är korttidsanställda inte är anslutna till något fack. Det gör att intresset kanske inte är lika stort hos facket att ta upp den här frågan, säger Gunnar Westling, organisationsforskare på Institutet för företagsledning och Handelshögskolan i Stockholm.
Åsa Törnqvist i samarbete med Folkradion