Ytterligare gårdar drabbade av salmonella

Hittills har 27 svenska gårdar konstaterats vara smittade av salmonella sedan de tagit emot salmonellasmittat svinfoder. 19 av gårdarna finns i Östergötland.
Fodret kommer från Svenska Lantmännens foderfabrik i Norrköping och misstänks ha levererats till sammanlagt 77 gårdar. På tisdagen var det 17 gårdar som konstaterats vara salmonellasmittade, men den siffran har under onsdagen ökat till 27 gårdar, sedan provsvar blivit klara. Det kommer att dröja ännu en vecka innan alla prov som kommit in från de misstänka gårdarna till jordbruksverket är analyserade.