Fler bilförare som dör är alkoholpåverkade

Allt fler svenska bilförare som dör i trafiken är alkoholpåverkade visar statistik från Vägverket. Förra året hade 28 procent av förarna alkohol i kroppen och det är en ökning med fyra procentenheter, jämfört med året innan.
I singelolyckor med dödlig utgång, var varannan förare alkoholpåverkad förra året, enligt Vägverket. Det var fler manliga förare än kvinnliga förare som hade alkohol i kroppen vid dödsolyckor.