Landets parkeringshus rostar sönder

De parkeringshus som byggdes på 1930-talet har redan börjat rasa, och för 60- och 70-talsbyggena väntar dyra reparationer om de inte ska vara oanvändbara om 20 år.
Rostangrepp finns i alla parkeringshus söder om Dalälven. Det är vägsaltet som gör att armeringen i betongen rostar.