Sjuksköterskor har svårare att få F-skattsedel

Sjuksköterskor har svårare än andra yrkesgrupper att få F-skattsedel och starta egna företag. Det hävdar Vårdförbundet, som tycker att lagstiftningen på området måste ändras.
Anledningen till att sjuksköterskor inte får F-skattsedel beror på att arbetsuppgifterna inte anses tillräckligt självständiga, vilket visar på en fördomsfull och förlegad syn på sjuksköterskeyrket, menar Vårdförbundet.