Svenska asbestskadestånd låga

Skadeståndskraven är höga i USA och ABB riskerar att gå i konkurs. Även i Sverige har asbest orsakat sjukdom och död bland arbetare, men här är skadestånden betydligt mindre.
Den amerikanska uppgörelsen, som kostar ABB runt 10 miljarder kronor, ska lösa alla nuvarande och framtida krav på ersättning för asbestskador orsakade av dotterbolaget Combustion Engineering. Eric Bengtsson fick nedsatt lungfunktion av 20 års arbete på en eternitfabrik i Lomma. – Det är klart, får man mer pengar så tar jag gärna emot dem. Men friskare eller av med det man har på lungorna, det blir man ju inte av pengarna, säger Eric Bengtsson. Tusentals drabbade 75-årige Eric Bengtsson har nedsatt lungfunktion, en skada från tiden på eternitfabriken i Lomma, då man hanterade asbest utan skyddsanordningar. Han var inte ensam. Industrifacket uppskattar att omkring 2 000 arbetare drabbades av asbestrelaterade sjukdomar, till exempel asbestos och olika cancerformer, mellan åren 1950 och 2000. Många har också avlidit till följd av sina sjukdomar. Eternitfabriken i Lomma stängdes 1977. I runda tal har de drabbade i Lomma tillsammans fått omkring 25 miljoner kronor via olika arbetsmarknadsförsäkringar. Företaget, som nu köpts upp av Heidelberg Cement, har också betalat ut knappt sju miljoner kronor, förutom lagstadgade försäkringspremier. Långt ifrån de svindlande miljardsummor som ABB får punga ut med i USA. Det beror på att ländernas rättssystem är så olika och att det i Sverige blev en försäkringslösning. Bästa vägen – Jag tycker ändå att vi valde rätt väg på 70-talet, där vi då inte behövde ha den här processdelen, utan att vi har en kollektiv försäkring. Det är ju många gånger möjligt om vi man processar om arbetsskador, att företagen går i konkurs och sedan får inte medlemmen ett öre, säger Kurt Walther, avtalssekreterare på Industrifacket. De anställda på eternitfabriken i Lomma som blev sjuka har alltså i huvudsak fått ersättning genom de arbetsmarknadsförsäkringar som tecknats av arbetsgivarna och som baseras på kollektivavtal. Men de berörda fackföreningarna ville också att de som var anställda på eternitfabriken före kollektivavtalens tid skulle få ersättning. Och det fick de genom en första uppgörelse 1981, som kompletterades 20 år senare. Överenskommelse viktigast När Industrifacket och Scancem, som företaget hette då, gjorde upp 2002 höjdes röster för att ersättningen var för låg. De berörda fick mellan 18 000 och 118 000 kronor var. Enligt Kurt Walther utgick man från den allmänna skadeståndsrätten och det viktigaste då var att nå fram till en överenskommelse. – När vi inte såg att vi kom högre med de här summorna fick vi välja om vi skulle träffa överenskommelser om det här eller inte göra det. Och skulle vi inte göra det så hade det ju inte hänt någonting. Då har inte de här drabbade, som var äldre, fått någonting, säger Kurt Walther.
Anna Hanspers, Ekot i Malmö