Hotet om asbestkonkurs för ABB inte över

Nu när tidsfristen snart löper ut, så har ABB lämnat in alla dokument till den amerikanska konkursdomstolen som kan föra ABB närmare en uppgörelse i frågan om asbetsskadestånden, som hotar att driva koncernen i konkurs. Men det finns starka krafter i USA som är emot en uppgörelse.
Fortfarande är det fullt möjligt att hela ABB kan gå i konkurs på grund av de skyhöga skadestånd för asbestskador här i USA, om inte ABB får tillstånd att göra upp med dem som kräver pengar. En domare i en konkursdomstol sa förra veckan att en uppgörelse kan gå bra, om ABB uppfyller vissa villkor. Men senare i höst ska sen asbestuppgörelsen prövas i en regelrätt rättegång, och där väntar hårt motstånd. Uppgörelsen är djupt orättvis menar juristen Steven Kazan som har trettioårs erfarenhet av asbestmål. Uppgörelsen innebär att väldigt många personer kan få pengar för att de under en viss tid varit utsatta för asbestprodukter utan att de för den skull är sjuka nu. Det lämnar mindre pengar över till dem som verkligen är sjuka och dem som kommer att insjukna i framtiden, menar Steven Kazan som företräder flera svårt cancersjuka personer mot ABB. Det är en väldigt orättvis fördelning av en begränsad summa pengar, säger Steven Kazan. Och han tror att han och andra jurister mycket väl kan komma att stoppa asbestuppgörelsen, vilket skulle innebära stor risk för konkurs för hela ABB med stora följder även i Sverige. Nu är han ju part i målet som tycker det medan ABB's företrädare har sagt att man visst tror att den här uppgörelsen kommer att gå igenom. Men helt klart är att eftersom domen är principiellt viktig, det är nämligen första gången ett företag försöker så att säga köpa sig fri också gentemot framtida skadeståndskrav, så kommer båda sidornas jurister att överklaga frågan till högre instanser. För ABB innebär det att hotet om asbestkonkurs kommer att kvarstå i kanske flera år, och som pessimisterna här i USA säger - det är redan femtio stora företag som har drivits i konkurs på grund av asbestskadestånd, vi blir inte förvånade om ABB blir nästa. Stefan Winiger, New York