Säkrare med värdetransporter dagtid

Polisen är kritisk till att många värdetransporter sker nattetid. I vissa fall är det bankerna som föredrar att pengarna transporteras efter stängning och när inga kunder finns i banklokalen. Nils Ekegerd är ansvarig för en arbetsgrupp på Rikskriminalen, som arbetar för att förebygga värdetransportrån. Han anser att fler transporter borde ske dagtid.
– Jag brukar hävda att det är färre som ser själva brottet, men sker transporterna på dagtid är det fler människor som ser och vi kan få mer information, säger Nils Ekegerd. Enligt rotelchef Nils Ekegerd finns det ingen statistik som visar att antalet rån av värdetransporter ökat under senare år. Däremot menar han att rånarna allt oftare är tungt beväpnade och beredda att använda vapen om de konfronteras av polisen. På Rikskriminalen arbetar man nu för att försöka höja säkerheten kring värdetransporterna. Ett led i det arbetet är enligt Nils Erkegerd att få ner antalet transporter som sker nattetid. Förra året rånades knappt 70 värdetransporter och 18 av dessa har hittills klarats upp. På säkerhetsföretaget Falk Sverige, som tillsammans med Securitas sköter merparten av värdetransporterna i Sverige, har man börjat att lägga om taktiken och förlägga en större del av transporterna till dagtid. Främsta orsaken är personalens säkerhet, säger Roland Berndt, informationsansvarig hos Falck. – Våra medarbetares liv och hälsa är det viktigaste och vi ska så långt som möjligt göra transporterna så säkra som möjligt, säger Roland Berndt på Falck Sverige. Vi tar lärdom av det som händer.
Magnus Thorén