M avvaktar om finanssamarbete

Kristdemokraterna och folkpartiet är positiva till statsminister Göran Perssons utspel om hur finanspolitiken ska utformas vid ett EMU-medlemskap, ett försök att blidka LO. Men moderaterna har inte deltagit i samtalen om att höja överskotten i de offentliga finanserna. Enligt partiets ekonomisk-politiske talesman Fredrik Reinfeldt krävs vissa villkor för att man ska vara med.
– Ja, det beror helt på hur man formulerar ökade överskottsmål. Om det sker under en avgränsad tid i syfte att få ner stadsskuldkvoten till en definierad nivå, tycker jag att det bör vara någonting även vi kan var med och resonera kring, säger Fredrik Reinfeldt. – Men om det är ett uttryck för en politik som syftar till förhöjda överskott över en odefinierad, lång tid, ja, då tror jag att risken är att man fäster sig vid en politik som bygger upp statlig nettoförmögenhet på bekostnad av möjligheter till goda reformer och låser skattesänkningsutrymmet för lång tid framöver. Inte orolig Fredrik Reinfeldt säger att han inte är orolig för att det ska bli två ja-linjer inför folkomröstningen i höst. En med s, fp och kd, som går samman om att utforma finanspolitiska instrument för att parera svängningar i konjunkturen när Riksbanken inte längre finns, och en med moderaterna som vill undvika att staten samlar skattebetalarnas pengar i ladorna. Men Fredrik Reinfeldt är skeptisk till statsministerns försök att tillmötesgå fackets krav på en aktiv finanspolitik vid ett EMU-medlemskap. Konjunkturläge bedöms efteråt – Det låter åtminstone på mig som om lite vingslag av gammal konjunkturaktivism när man talar om att även efter det att man har kommit ner i stadsskuldkvot fortsätta att driva Sverige med stora överskott, i syfte att dämpa eller förstärka konjunkturförlopp. Vi har, tror jag, många goda exempel på att det aldrig riktigt fungerar. Vi är oftast inte överens om i vilket konjunkturläge vi är, utan det brukar ofta vara så att man rättar till hur konjunkturförloppen har sett ut historiskt. Därför är det också väldigt svårt att parera konjunkturförloppen. Blir det mer som Göran Persson menar, ja då är det nog inte med moderaterna han ska komma överens, säger Fredrik Reinfeldt.
Robert Sennerdal