LO hoppas på fortfarande på sysselsättningsplan

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin hoppas fortfarande på att socialdemokraterna före folkomröstningen om EMU den 14 september ska presentera en plan för hur man med politiska medel ska parera svängningar i konjunkturen vid ett svenskt EMU-medlemskap. I helgen sa statsminister Göran Persson att han tror på en uppgörelse med LO och andra innan folkomröstningen.
Den plan som LO helst vill se, kan stödjas också av borgerliga partier, skulle kunna innebära att LO börjar tala mer positivt om EMU. – En viktig punkt är att det finns ökade resurser i statens finanser. Men det är också viktigt att det finns instrument i statsbudgeten, som gör att arbetsmarknadspolitiken och a-kassan får röra sig mer är flexibelt. När arbetslösheten stiger, så bör inte hela tiden välfärd och arbetslöshet som ställs mot varandra, säger Wanja Lundby-Wedin. Några av de punkter som LO hoppas på en bred politisk enighet om och som skulle kunna göra att LO, trots att man sagt att man ska vara neutral, ändå skulle kunna tala positivt om EMU och säga att ett medlemskap inte innebär några risker för sysselsättning och välfärd. Ett välkommet bidrag för en tilltufsad ja-sida. Statsminister Göran Persson har tidigare sagt att han kommer att presentera en plan för hur politiken ska drivas, men frågan är vilket innehåll den planen får och vilka som kommer att stå bakom. Inga konkreta förhandlingar LO och regeringen för idag inga konkreta förhandlingar i frågan och trots att flera partier i uppskattande ordalag talat om bred enighet, så gör en av nyckelpersonerna Lars Leijonborg bedömningen att det inte blir någon överenskommelse före folkomröstningen. Vill inte ställa krav Utan en sådan kan det också bli svårt att få med LO på tåget. Wanja Lundby-Wedin vill inte ställa ultimatum. – Stabilitet är vad vi vill ha och stabila villkor kräver nästan överenskommelser över blockgränserna. Det är inget som vi ställer som villkor, men kan man få det så är det bra, säger Wanja Lundby-Wedin.
Pontus Mattsson