Finsk sexköpslag på förslag

I Finland föreslår en arbetsgrupp vid Justitiedepartementet att köp av sexuella tjänster ska bli straffbart.
Det innebär att Finland kan bli det andra landet i Europa efter Sverige som inför en sexköpslag. Sveriges vice statsminister Margareta Winberg skriver i ett pressmeddelande att det är mycket glädjande att höra att Finland nu tycks välja samma väg som Sverige i denna fråga. Straffet för köp av sextjänster i Finland föreslås bli böter eller högst sex månaders fängelse. Den svenska lagen infördes 1999.