Få psyksjuka kollas enligt ny vapenlag

Fortfarande tre år efter att vapenlagen skärpts anmäler läkare i Sverige alldeles för få patienter med psykisk störning till polisen. Efter en anmälan kan polisen ta vapen från människor som är psykiskt sjuka och inte längre lämpliga att ha vapen hemma.
Att läkare oftast inte anmäler kan få svåra följder, säger Claes Johansson, vapenexpert på Rikspolisstyrelsen, och ger ett exempel från Falkenberg: – Det var en person som hade vårdats under flera veckor på psykiatrisk klinik och som skrevs ut eller fick någon form av permission. Ingen anmälan hade skett till polisen och han gick hem och sköt sin hustru, ganska direkt efter det att lagen trätt i kraft, säger Claes Johansson. Få anmälningar På tre år har bara ungefär 500 anmälningar gjorts till polisen runt om i landet från läkare inom psykvården. Enligt Rikspolisstyrelsen borde anmälningarna vara mångdubbelt fler, eftersom vapenlagen skärptes just för att tvinga läkare att anmäla patienter som med ett vapen nära till hands skulle kunna bli farliga för sig själva eller omgivningen. – Det enda tillfälle där man kan underlåta att göra en anmälan till polisen, det är om det står klart för läkaren att patienten inte innehar tillstånd att inneha det här vapnet, det vill säga vapenlicens. Det är i yttersta undantagsfall som det kan stå klart för läkaren att vederbörande inte har vapen, säger Claes Johansson. Ser över tolkning Just nu ser både justitiedepartementet och Socialstyrelsen över hur vapenlagen tolkas och fungerar när det gäller läkares anmälan av patienter med psykisk störning. Från läkarhåll är man rädd att förlora de sjukas förtroende om man polisanmäler dem. Det säger Nils Sundberg, chef för psykiatriska avdelningen vid Sunderbyns sjukhus i Luleå. – Det är i praktiken inte alltid så lätt i en läkar-patientrelation att dels minnas detta med vapen, dels ta upp det på ett bra sätt. Men vi får skärpa oss vi läkare, försöka tänka mer på detta, säger Nils Sundberg.
Pia Sjögren i samarbete med Sveriges Radio Norrbotten