Svårt saneringsarbete efter salmonellautbrott

Efter det stora salmonellautbrott som drabbat gårdar framförallt i Östergötland inleds nu ett dyrt och personalkrävande saneringsarbete.
För att få bort alla salmonellabakterier kommer man bland annat tvätta i ladugårdar, det kan också bli aktuellt att elda upp delar av inredningen. För att kontrollera att smittan inte kommer tillbaka kommer det att fortsättas ta prover även efter att saneringen är klar. De prover som hittills blivit klara visar att salmonella finns på 36 gårdar. Sex gårdar är smittfria. Men fortfarande väntas provsvar från 35 gårdar.