Besvärlig sanering av salmonella

Saneringen har nu inletts på de gårdar som drabbades salmonella. Av de prover som hittills är klara visar 36 positivt resultat. På endast sex gårdar har man inte funnit några spår av smittan.
– Bakterierna ganska tåliga. Det här är bakterier som finns i djurens gödsel och den finns på många olika ställen i lagårn, på väggar och golv är inte helt släta. I små sprickor kan det bli kvar salmonella. Man måste ha det rent så att djuren inte kan få i sig salmonellan, säger Susanna Sternberg, smittskyddsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt. – Trillar den ned i en spricka, jättelångt ned i ett golv där inget djur kommer åt den så gör det inget om det finns bakterier kvar där. Men det måste vara rent så att den inte kan återinfektera djuren och det är rätt besvärligt Svårt arbete Det blir ett stort och svårt arbete att sanera alla gårdar där man konstaterat eller kommer att konstatera att det finns salmonella. Det är framför allt gårdar i Östergötland som drabbats, men även i Södermaland, Västmanland, Stockholm och Kalmar finns det gårdar som smittats av salmonella via foder från Svenska lantmännens foderfabrik i Norrköping. För att få bort alla bakterier kommer man bland annat att tvätta i ladugårdar. Men det kan också bli aktuellt att elda upp delar av inredningen för att vara säker på att få salmonellan. – Gammal inredning av ohyvlat trä som redan är skadat, den bränner man upp i stället för att hålla på att tvätta för det går inte att få den riktigt ren och det är inget värde i sådana detaljer. Man eldar aldrig upp hela ladugårdar. Saneringen är viktig annars finns det risk att smittan kommer tillbaka på gårdarna. Därför kommer man att fortsätta ta prover även efter att saneringen är klar. Arbetet måste gå snabbt Arbetet med saneringen kommer att bli dyrt och kräva mycket personal. Men det är viktigt, framför allt för de drabbade lantbrukarna, att arbetet går snabbt. – Det finns viss tidspress i den här produktionen. De behöver vara färdiga inom några månader. Annars kommer inte lantbrukarna att överleva rent ekonomiskt.
David Svanberg