Sex Kubafångar ställs inför rätta

Snart kan de första rättegångarna mot fångar som USA tagit i kriget mot terrorismen komma att hållas. President Bush har utsett sex fångar, som i dag sitter på Guantánamobasen i Kuba, som kan ställas inför militärdomstol.
President Bush har utsett sex fångar som anklagas för terrorism som lämpliga att ställas inför militärdomstol på militärbasen Guantánamo på Kuba. Det har amerikanska medier fått veta av talesmän för det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Alla sex ska antingen var medlemmar av terrornätverket al-Quaida eller på annat sätt vara inblandade i terrorism. Inte krigsfångar enligt USA Det har länge varit omdiskuterat vilken ställning fångarna ska ha. USA vill inte betrakta dem som krigsfångar, eftersom de enligt internationella lagar måste frisläppas så fort kriget som de kämpat i, är över. Om de inte är krigsfångar borde de i stället ställas inför domstol. Det ska ske nu, men fortfarande med restriktioner vad gäller omvärldens insyn. Fångarna ska dömas av en militärdomstol, där amerikanska officerare utgör både åklagare och jury och domstolen ska också kunna utdöma dödsstraff. Domstol byggs på Kuba Enligt nyhetsbyrån AP förbereds redan nu bygget av såväl domstolslokaler som avrättningsrum på militärbasen Guantánamo. Fångarna ska ha en militär försvarsadvokat som för deras talan. De kan få ha en egen civil advokat också, men de måste bekosta den själv. Varken den civila försvararen eller fången själv ska ha full insyn i allt bevismaterial, om det innehåller militära hemligheter. Det är mycket möjligt att USA inte heller tänker offentliggöra namnen på dem som ska ställas inför rätta. Här i USA har det redan yttrats betänkligheter vad gäller rättssäkerheten. Med tanke på den starka sekretessen anses det som att åklagaren får ett orättvist övertag.
Stefan Winiger, New York