Riksbanken sänker räntan

Riskbanken meddelade på fredagen att den viktigste styrräntan, reporäntan, sänks till en historiskt låg nivå. De flesta var beredda på att beskedet skulle komma, frågan var bara när. – Riksbankens direktion beslutade i går att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter ned till 2,75. Det innebär att vi har nu en mycket låg ränta, vi har inte haft en så låg ränta i alla fall de senaste tio åren i Sverige, säger riksbankschef Lars Heikensten.
Dagens räntesänkning är den andra på en månad. I juni sänkte Riksbanken räntan med en halv procentenhet och nu blir det alltså ytterligare en sänkning med en kvarts procentenhet. Även den här andra sänkningen är behövlig menar riksbankschefen. Fortfarande finns inga säkra tecken på att världsekonomin är på väg att vända uppåt. – Den information som inkommit sedan förra gången när det gäller den internationella utvecklingen den motiverar inte några större förändringar i synen på världsekonomin. Det finns väl en del indikationer på att utvecklingen i Förenta Staterna kan bli något snabbare än vad vi hade räknat med men å andra sidan har det kommit in en del dystrare siffror från Europa, säger Lars Heikensten. Den återhämtning som alla väntat på har skjutits framåt i tiden. Ekonomin behöver därför en extra skjuts anser Riksbanken. Konsekvensen av dagens räntesänkning blir att det blir ännu billigare att låna pengar på banken. Bolåneräntorna blir lägre och de pengar som blir över väntas konsumenterna istället spendera. Allt för att det ska bli fart på ekonomin igen. Åsa Törnqvist