Reinfeldt ger stöd åt maskeringsförbud

Förslaget om maskeringsförbud vid demonstrationer har fått nej även från Justitieombudsmannen, JO, som anser att det rör ett alldeles för vitt område. Men moderaten Fredrik Reinfeldt försvarar förslaget.
Justitieombudsmannen, JO, anser att förslaget från Göteborgskommittén, som tillsattes efter EU-toppmötet i Göteborg, täcker ett för vidsträckt område. Men Fredrik Reinfeldt, som satt med i Göteborgskommitténs parlamentariska referensgrupp, håller inte med. – Vi är ute efter ett problem som vi märker går i sådana här svarta block som folk minns från Göteborg, som kan gömma sig enhetligt klädda och begå allvarliga brott utan att man kan lagföra dem, säger Fredrik Reinfeldt. – Då kommer JO med en invändning som handlar om att man kanske prickar någon annan företeelse och det tycker jag är en viktig invändning. Det har också Göteborgskommittén funderat över. Vi har sagt att man måste göra tydliga undantag från en sådan generell kriminalisering. Om klädseln har att göra med väderlek eller om det finns religiösa skäl eller andra skäl som inte har med det här syftet som jag nämnde att göra, då ska det naturligtvis inte kriminaliseras. Så det förutsätter ju att man kan ta hänsyn till det i den kommande lagstiftningsprocessen. Men hur ser du på problemet med rättssäkerheten? – Det är naturligtvis viktigt att också lyssna på JO och andra som just ska bedöma rättssäkerhet och integritetsaspekter, så att vi inte prickar grupper eller individer som inte är tänkta med den här lagstiftningen. Samtidigt vill jag vända på resonemanget och säga att det är inte heller är någon god rättssäkerhet om demonstranter som kommer med ärliga syften får se människor som kommer dit i helt andra syften infiltrera demonstrationståg, uppträda svartklädda och begå våldshandlingar som vi inte kan lagföra.
Johanna Moström, P1 morgon