Hårdnande attityd mot folkrörelser

Stater och myndigheters attityd och aktioner gentemot folkrörelser tycks hårdna allt mer. Och oron sprider sig nu, framförallt bland de som kämpar mot globalisering och miljöförstöring. Senaste exemplet är Greenpeace som mött ovanligt hårda motaktioner från spanska myndigheter.
– Den spanska regeringen har beslagtagit Greenpeacefartyget Rainbow Warrior och kräver nu hela 2,7 miljoner svenska kronor för att skeppet ska kunna segla vidare. Det här är självklart inte acceptabelt. Man går så hårt fram. Man försöker att tysta oss, helt enkelt, säger Patrik Eriksson på Greenpeace. Hållit kvar fartyg I två veckor har spanska myndigheter hållit kvar miljöorganisationen Greenpeace fartyg Rainbow Warrior, sedan Greenpeaceaktivister kedjat sig fast på ett lastfartyg i protest mot skövlingen av regnskog. Hög lösensumma Efter den höga lösensumma på 2,7 miljoner kronor som Spanien kräver för att släppa fartyget, oroar sig nu Greenpeace för att attityden mot dem från staters och myndigheters sida kommer att bli ännu hårdare. Oro befogad Enligt Hans Abrahamsson, freds och utvecklingsforskare på Göteborgs universitet, är oron befogad. – Delar av de här rörelserna kriminaliseras och man vidtar väldigt hårda polisiära insatser. Greenpeace är inte ensamma om att uppleva detta, och det kan man oroa sig över, den utvecklingen. – Vi måste hålla detta noggrant under uppsikt eftersom det är ganska självklart att det aldrig går att få tyst på protester och folks oro över globala ödesfrågor genom olika polisiära insatser. Det måste man komma till rätta med genom att lyssna på människors oro och bekymmer, ta till sig detta och försöka göra någonting åt problemen, säger Hans Abrahamsson.
Johanna Ahl