Ökad arbetslöshet i juni

I slutet av juni var 246 000 personer, 5,6 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams.
Det är en ökning med cirka 36 000 personer jämfört med juni i fjol, då arbetslösheten var 4,8 procent. Samtidigt minskade det antal som var sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 5 900 personer varslades om uppsägning under juni, vilket är 500 fler än under juni 2002.