Många kvinnor utsatta för övergrepp

44 procent av svenska gynekologpatienter har någon gång utsatts för sexuella, fysiska eller psykiska övergrepp. Det visar en ny nordisk studie som presenteras i det senaste numret av den medicinska tidskriften The Lancet. Åtta procent av kvinnorna har någon gång utsatts för dödshot, visar samma studie.
Barbro Wijma, professor i medicinsk kvinnoforskning vid Linköpings universitet, har ansvarat för den svenska studien och hon är inte förvånad över de höga siffrorna. – Egentligen inte eftersom det finns en stor finsk undersökning och en stor svensk undersökning sedan tidigare, båda i befolkningen, där man också har hittat väldigt höga siffror av att kvinnor någon gång har varit utsatta för olika typer av våld, säger Barbro Wijma. – Det som är tänkvärt är att i Sverige har ungfär åtta procent av patienterna som kommer till en kvinnoklinik varit utsatta för dödshot och det säger ju någonting om allvaret i den bakgrund som patienten har med sig när de kommer som patienter. Den svenska delen av studien genomfördes bland drygt 2 400 patienter vid tre svenska kvinnokliniker. Enkät om övergrepp Kvinnorna fick svara på en skriftlig enkät om psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. Varje fråga innehöll exempel på olika handlingar som definierades som övergrepp, från milda till grava. Nära fyra av tio kvinnor uppgav att de någon gång utsatts för någon form av fysiska övergrepp. Nära två av tio uppgav att de utsatts för någon form av sexuella respektive psykiska övergrepp. När det gäller riktigt grava övergrepp är siffrorna dock lägre. Tidigare erfarenheter Tanken med studien är att gynekologer ska bli uppmärksamma på att patienterna kan ha tidigare erfarenheter som påverkar hur dom upplever ett gynekologbesök. – Det är viktig kunskap för gynekologer att ta till sig att det är så här vanligt bland de patienter vi ser. – Det är också viktigt för vården i allmänhet att tänka på att patienter inte berättar om de har varit utsatta för övergrepp för läkaren. Jag skulle tro att de siffror vi hittar här om att 98 procent av patienterna inte har berättat för gynekologen om sin bakgrund av övergrepp de gäller i ganska stor utsträckning också för andra kategorier av vårdpersonal, säger Barbro Wijma, professor i medicinsk kvinnoforskning vid Linköpings universitet.
Charlotte Fagerlund