Riksbanken hoppas på investeringar

Tecknen är svaga på att tillväxten ska ta fart i Sverige. Därför sänker Riksbanken räntan med en kvarts procentenhet till 2,75 procent, en av de allra lägsta nivåerna i modern tid. Riksbankschefen Lars Heikensten hoppas nu på nya investeringar.
Räntesänkningen gör att det blir ännu billigare att låna till konsumtion och bostadsköp. Men riksbankschefen Lars Heikensten hoppas också att räntesänkningarna ska få företagen att börja investera igen. – Konsumtionen i Sverige har varit förhållandevis hög. Det är kanske mer industrierna och exporten som har haft bekymmer. Vi kan inte styra det här, räntan är ett trubbigt medel och vi påverkar både investeringar och konsumtion. Men det som är viktigt inte bara för Sverige utan för världskonjunkturen i allmänhet är att investeringarna kommer igång också, säger Lars Heikensten. Ännu säkrare För bara en månad sedan sänkte Riksbanken reporäntan med en halv procentenhet. Lars Heikensten hävdar att det egentligen inte är så mycket som har hänt sedan dess. Men han säger att Riksbanken känner sig ännu säkrare nu på att de bedömningar som låg till grund för den räntesänkningen var rätta. Och därför sänker man nu ytterligare. Fler sänkningar på gång Fortfarande ligger den svenska räntan en bra bit över både den amerikanska och den europeiska, som ligger på en respektive två procent. Så ännu en sänkning, i mitten av augusti, är inte utesluten. I så fall blir det till glädje för alla svenskar med stora bolån. – Vi är en liten ekonomi och vi är starkt beroende av utlandet. Men det är förstås inte bara det. Det handlar också om inflationsperspektiven i Sverige, lönerörelsen i höst... Det finns ett antal faktorer som också kommer att inverka på vårt utrymme att agera framöver, säger Lars Heikensten.
Robert Sennerdal