Salmonellautbrottet kan kosta 200 miljoner

Slutnotan för det omfattande salmonellautbrottet kan landa på 200 miljoner kronor, enligt Jordbruksverket. Då det foder som smittat gårdarna med mycket stor sannolikhet kommer från Lantmännens foderfabrik i Norrköping kan det bli Lantmännen som får betala notan, säger Rolf Köhler jurist på Jordbruksverket.
– Mycket talar ändå för att Lantmännen har ett ansvar i det här, men jag vill inte gå in på hur allvarligt eller stort det är, säger Rolf Köhler. De preliminära beräkningarna tyder på att det kommer att kosta 200 miljoner kronor att sanera och ersätta de gårdar som drabbats av salmonella. Siffran är dock osäker då man ännu inte fått in alla provsvar. De flesta testade gårdarna smittade Men av de provsvar som hittills kommit har det visat sig att cirka 75 procent av de testade gårdarna har salmonella. Det är framför allt Östergötland som drabbats, men även Södermanland, Västmanland, Stockholmsområdet och Kalmar har gårdar som smittats. Vid den här typen av utbrott är det skadeståndsregler som gäller. Det betyder att kan man hitta någon ansvarig för utbrottet så ska denna också betala. På Jordbruksverket säger man att det är hygienrutiner på Lantmännens foderfabrik i Norrköping som brustit. – Det har sannolikt kommit in icke värmebehandlat material i kylen och där har salmonellan kunnat växa till. Då finns det olika typer av återgärder som man ska sätta in för att få bort det här materialet. I de rutinerna tycker jag man kan se att Lantmännen har brustit, säger Leif Dennerberg, chef på djuravdelningen på Jordbruksverket. Säger inget om ersättning Kjell Larsson, organisationsdirektör på Lantmännen, medger att man kan ha brustit. Men han vill inte säga någonting om att Lantmännen kan få stå för en stor del av kostnaden för det här salmonellautbrottet. – Det ekonomiska ansvaret är någonting som diskuteras med Jordbruksverket och vi kan inte säga något annat än att vi pratar med dem, säger Kjell Larsson, organisationsdirektör på Lantmännen.
David Svanberg i samarbete med på SR Östergötland