44% av kvinnorna utsatta för övergrepp

Nästan hälften av kvinnorna, 44 procent, i en nordisk undersökning uppger att dom nån gång har utsatts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp.
Undersökningen gjordes i samband med gynekologbesök och presenteras i det senaste numret av den medicinska tidskriften The Lancet. Nära fyra av tio kvinnor uppgav att de utsatts för fysiska övergrepp och nära två av tio uppgav att de utsatts för någon form av sexuella respektive psykiska övergrepp. Den svenska delen av studien genomfördes bland drygt 2400 patienter vid tre av landets kvinnokliniker.