Åtalade förnekar valfusk

”Det var inte valfusk”. Det säger Saied Tagavi en av de två socialdemokratiska valarbetare som har åtalats för valfusk i samband med ett valmöte i höstas på ett servicehus i Hässelby utanför Stockholm.
– Jag har inte haft uppsåt att göra saker som strider mot lagen. Saied Tagavi och hans kollega berättar att de kom till servicehuset för att hålla valmöte, men där möttes de av affischer där det utlovades poströstning. De försökte avstyra röstningen, men den 84-åriga kvinna som anordnat valmötet och formulerat affischen, tryckte på. Tolkade valinformationen Även andra gamla propsade på att få rösta. Valarbetarna var osäkra om de kunde genomföra valet på detta sätt. Saied Tagavis kollega gick ned till posten och talade med en postanställd och tillsammans tolkade de valinformationen så att valet skulle gå att genomföra. Det blev avgörande för att man genomförde röstningen, säger Saied Tagavis. – Jag känner mig ställd inför en situation som jag försökte avvärja. Men tyvärr av det besked och tolkning som vi gjorde på posten så gick man med på poströstning. Endast socialdemokraternas valsedlar När Saied Tagavis kollega kom tillbaka till servicehuset hade några av de gamla redan lagt sina valsedlar i kuverten. Flera av dem berättar att den 84-åriga damen som arrangerat mötet stoppade ned valsedlarna i kuverten åt dem. Det enda partis valsedlar som fanns på plats var socialdemokraternas. Några äldre som inte ville rösta på socialdemokraterna gick där ifrån, eller använde valsedlar som de själva tagit med. Gick till posten Valarbetarna skrev under och intygade att valsedlarna lagts i deras närvaro och sedan gick de till posten med rösterna, trots att det bara är närstående eller vårdare som får vara bud. Den 84-åriga damens agerande har inte undersökts av åklagaren. Han menar att hon är för gammal. Valarbetarna är alltså åtalade för osant intygande och otillbörligt verkande vid röstning. Fick fel information Saied Tagavi säger att om det blev fel berodde det på informationen på posten och på att man inte känt till vallalgen tillräckligt bra. Inte på att man försökt fuska. – Jag bestrider brottet och förnekar åtalspunkterna. Jag hoppas på ett frikännande i tingsrätten.
Kristoffer Morén