Uppsala kan få kvinnofridscentrum

Sverige planeras få ett nationellt centrum för kvinnofrid där det både ska bedrivas forskning om våld mot kvinnor och ges stöd till utsatta kvinnor.
Enligt vice statsminsiter Margareta Winberg är det mycket som talar för att detta centrum placeras i Uppsala.