Allt fler tillåts bygga på stränder i Skåne

Allt fler ansöker om dispens för att få bygga på de strandskyddade områdena länngs de skånska stränderna och nästan alla ansökningar beviljas.
Bara sex av drygt 250 ansökningar under de senaste två åren har avslagits, uppger Sydsvenska Dagbladet. Att de är så få som avslås beror på att i princip alla som planerar ett byggande inom strandskyddat område ber länsstyrelsen om råd och på så sätt stoppas många som ändå aldrig skulle godkännas, säger naturvårdsdirektör Elisabeth Hellmo till tidningen.