Vägverket testar chikan

Vägverket tar nu nya grepp för att få ned hastigheten på vissa vägavsnitt. På riksväg 23 i Skåne ska man bygga en så kallad chikan, det vill säga en skarp kurva, för att därigenom tvinga trafikanterna att sakta ned vid utfarten från Ballingslöv.
Det blir första gången en sådan lösning testas i Sverige, skriver Norra Skåne. Blir effekten den Vägverket hoppas är det troligt att verket satsar på liknande lösningar på andra håll i landet.