Svår arbetssituation för djurskyddsinspektörer

Arbetssituationen för landets djurskyddsinspektörer är svår. Många kommuner vittnar om sjukskrivningar, underbemanning, dåliga resurser och om bristande kompetens och utbildning bland sina djurskyddsinspektörer. Det visar en kartläggning som P4-programmet Efter Tolv har gjort.
Vissa gårdar får kanske tillsyn vart 12:e år istället för varje år. Dålig djurhållning tillåts fortsätta och nästan inget förbyggande arbete hinns med, säger Miriam Håkansson, djurskyddsinspektör i Enköping, till Efter Tolv. I 50 kommuner har man ingen verksamhetsplan för djurskyddet. På många håll får man lösa problem över kommungränserna, något som i dag är olagligt. I höst väntar både Jordbruksverket och kommunförbundet en regeringsproposition med nya riktlinjer för att förbättra djurskyddet.