Volvo kritiseras för toppstyrning

Anställda på Volvo kritiserar företaget för att vara toppstyrt på ett amerikanskt vis. Det upplevs som ett hot mot Volvo personvagnars kreativitet. Främst kommer kritiken från SIF.

– Det går inte att styra en massa olika kulturer på samma sätt. Är man ett globalt företag då måste man ta hänsyn, säger Lennart Thörnblom, ordförande i industritjänstemannafacket på Torslandaverken i Göteborg.– Man kan inte skicka runt revisorer som har en amerikansk mall att gå efter och bedöma alla människor efter samma mall. Vi är inte jenkare allihop, fortsätter han.– Det här är hämmande. Om vi ska ha den här styrningen när vi går bra och ger vinst till Fordkoncernen. Vad händer den dagen då siffrorna är röda? Det borde göra vem som helst orolig.Volvos själ viktigI samband med Fords köp av Volvo 1999 sade dåvarande koncernchefen, Jacques Nasser, att man ville behålla det svenska och att Volvos själ var viktig för Ford.Lennart Thörnblom på SIF menar alltså att det löftet inte följts och poängterar att minst ett hundratal anställda på Volvo personvagnar nu har kommit med klagomål. Missnöjet har växt sedan gruppchefen Jan Bertilsson sagt upp sig i protest mot Fords toppstyrning.Förebygga kulturkrockarUnder det planerade samgåendet mellan Volvo och Renault på 90-talet skapades en speciell grupp som skulle ta hand om eventuella kulturkrockar. Men det finns inte idag.Olle Axelsson informationsdirektör på Volvo personvagnar i Göteborg menar att inget pekat på att en sådan grupp behövts hittills.– Om det är ett utbrett missnöje borde vi känna till det. Vi borde ha sett det i våra attitydundersökningar som genomförs varje år.Bra med dialogFreddy Hällsten, doktorand och forskare på Handelshögskolan i Göteborg, är dock inte förvånad över missnöjet på Volvo. Han understryker betydelsen av att skapa en dialog mellan Volvoanställda i Sverige och USA för att överbygga kulturkrockarna.Men Freddy Hällsten tror dock att det kan bli mycket svårt att få igenom.Mer protester behövs– Ford kommer nog att ha fortsatt starkt grepp. Man är en stark ägare och förutsätter att man kan styra verksamheten på ena eller andra sättet, säger han.– Jag har svårt att se att det skulle ske några stora förändringar på grund av det här. I så fall krävs nog ytterligare protester än några enstaka som uttalar sig kring det.– Det är tråkigt för Volvo och det svenska företagsklimatet där man har delegerat ansvar eller åtminstone haft en strävan att göra det, till stor del ge de lokala cheferna ett stort eget ansvar.

Johan Tollgerdt