”USA:s miljardsatsning mot hiv inte effektiv”

På måndag reser USA:s president George Bush till Afrika. På fem dagar ska han besöka lika många länder och marknadsföra USA:s stora satsning mot hiv och aids. Men många är kritiska till satsningens utformningen, bland andra svenska Sida som menar att USA:s kampanj faktiskt kan motverka sitt eget syfte.
När Bush nu besöker Afrika hoppas han kunna visa upp en annan sida av USA än den som har dominerat efter terrorattackerna den 11 september – bilden av USA som hård och krigisk terroristbekämpare. Strålkastarljus på aids Nu vill USA i stället rikta strålkastarna mot sin stora satsning mot hiv och aids. Närmare 30 miljoner afrikaner är hiv-positiva. I Botswana, ett av de länder Bush kommer att besöka, är fyra av tio människor smittade. President Bush utlovade tidigare i år 15 miljarder dollar i kampen mot hiv och aids i Afrika och Västindien. Hans löfte hyllades runt om i världen. Men nu hörs kritiska röster som ifrågasätter biståndets effektivitet. Sida kritisk till utformning Anders Nordström, chef för svenska Sidas hälsoenhet, är positiv till att USA skjuter till en stor summa pengar, men han är kritisk till hjälpens utformning. – Man har en en väldigt konservativ syn på hela hiv/aids-problematiken. Man predikar budskap kring avhållsamhet, trogenhet, säger han. Propagera mot sex Att propagera för att inte ha sex tror Anders Nordström kan påverka hjälparbetet negativt. – Framförallt så tror jag att det inte blir ett effektivt utnyttjande av de här pengarna. Om man har en syn att man kan gå ut med ett budskap kring hiv/aids som handlar om avhållsamhet, det vill säga att ungdomar inte har sex, så är det totalt naivt eftersom verkligheten är en helt annan. – Sexualiteten är en viktig del av alla människors liv, den måste man hantera på ett ansvarsfullt sätt, det är viktigt att ungdomar får tillgång till kunskap, säger Anders Nordström, chef på Sidas hälsoenhet. Men USA:s hjälp består ju inte enbart i att predika avhållsamhet, utan det handlar också om mediciner och utbildning? – Absolut, det finns mycket med de amerikanska pengarna som är bra. Samtidigt har de en annorlunda grundsyn jämfört med Sverige och europeiska länder, till exempel vad gäller läkemedel. – Vi vet att lägre priser eller gratis läkemedel löser inte problemen för då hamnar läkemedlen i lagerlokaler och det här måste ut till patienterna och då krävst det att det finns personal är någorlunda rimligt betald och välutbildad som kan behandla patienterna på ett rätt sätt. – I de svaga och fattiga länderna som vi talar om är personalsituationen ett jätteproblem. Så det handlar inte bara om pengar och läkemedel och inte om den amerikanska synen att man snabbt kan fixa problemet, säger Anders Nordström, chef på Sidas hälsoenhet.
Lena Hansson