”Kontroll av läkare kan vara en otjänst”

Allt fler patienter kontaktar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att ta reda på om läkare är anmälda för felbehandling. Men enligt Bernhard Grewin, ordförande i läkarförbundet kan man göra sig själv en otjänst när man kontrollerar läkare hos HSAN.
– Att hämta den här typen av information från HSAN om vilka läkare som blivit varnade, fått erinran eller blivit anmälda kan leda till att man gör sig en otjänst, säger Berhard Grewin, ordförande för Läkarförbundet. – En enskild varning eller erinran eller anmälan som en läkare erfar under en lång yrkesverksamhet speglar inte i de absolut flesta fall någon inkompetens hos den läkaren. – Snarare handlar det om att kanske något har hänt som ofta beror på systemfel i vården, säger Grewin. Fler vill kontrollera Antalet anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har fördubblats de senaste åren och även antalet patienter som vill kontrollera om en läkare är anmäld. Förra året var det 10 000 som kontaktade HSAN, uppger Dagens Nyheter. Var tionde anmälan leder till någon form av åtgärd. Lättillgänglig information Bernhard Grewin tror att det ökande intresset från allmänheten också beror på att informationen är lättillgänglig och att allt fler själva söker information innan de kontaktar en läkare. – Jag tror det här är en utveckling som vi ser i samhället i dag och i grunden tycker jag att den är bra. Det är bra att våra patienter är mer medvetna, ställer krav på vården, vill ha god service och god tillgänglighet och att de vill ha bra information, säger Berhard Grewin, ordförande för Läkarförbundet
Sara Hägg