Fu Shan Hai läcker olja igen

Det förlista fartyget Fu Shan Hai utandför Skånes sydkust läcker olja igen efter att en slang som pumpar upp olja ur vraket lossnade på fredagskvällen. Oljan driver österut mot Bornholm.
Oljan har dock inte orsakat så stora skador på stränder och djurliv som man ett tag befarade, enligt Jonas Fejes, chef för Svenska miljöinstitutets oljejour.