Svagt djurskydd

I en kartläggning som P4-programmet Efter Tolv har gjort anger många kommuner brister i möjligheten att bedriva ett gott djurskydd. Vissa gårdar får tillsyn vart 12:e år istället för varje år.
I Efter Tolvs kartläggning rapporterar många kommuner sjukskrivningar, underbemanning, dåliga resurser och bristande kompetens och utbildning bland sina djurskyddsinspektörer. Dålig djurhållning tillåts fortsätta och nästan inget förbyggande arbete hinns med, säger Miriam Håkansson, djurskyddsinspektör i Enköping, till Efter Tolv.