Utbrända behöver sova ut

Sömnen har en avgörande roll för om människor med utmattningssyndrom, eller så kallad utbrändhet, ska kunna tillfriskna. Det hävdar svenska sömnforskare, som nu presenterar nya data om återhämtningens betydelse. Det här kan bidra till ny och bättre behandling av stressade och långtidssjukskrivna.
Det är inte stressen som är den stora boven i dramat vid utbrändhetsproblem, utan bristen på återhämtning. System på högvarv Hos en stressad person går många av kroppens system på högvarv och man får aldrig tid att vila ut fysiskt och psykiskt. Det leder på lång sikt till för höga halter av stresshormoner och ökad risk för ämnesomsättningssjukdomar som diabetes och hjärtproblem. Svenska rön Det är välkänt att sömnstörningar är vanliga när man är stressad. Men att sömnproblem också spelar en avgörande roll för om man kan bli frisk är inte lika bekant. Vid den internationella sömnkongressen i Chicago nyligen presenterade svenska forskare sina rön om återhämtningens betydelse. – Om man inte återhämtar sig kommer en rad uppbyggande processer inte att fungera, säger professor Torbjörn Åkerstedt vid institutet för psykosocial medicin, Karolinska institutet. Riskfaktorer ökar – På lång sikt har vi nu sett, i andras och våra egna studier, att indikatorerna för sjukdomar som till exempel diabetes, eller de förlopp som föregår diabetes typ 2 och hjärt-kärl-sjukdom, ökar, säger han. – Man får högre blodfettnivåer och sämre förmåga att till exempel placera undan det socker man intar. Insulinet fungerar inte lika effektivt. – Sedan ser vi på ännu längre sikt hur det här är relaterat till ökad risk för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom, säger Torbjörn Åkerstedt. Sömnproblem vid läggdags Många stressade människor vill inget hellre än att kunna somna och sova länge, men det är lätt att det blir fel just innan läggdags. – Man beter sig helt enkelt fel i relation till sovandet, arbetar för nära inpå sömnen, tar en massa mat och arbetsuppgifter med sig i sömnen, har ljuset tänt eller för varmt i rummet, dricker för mycket kaffe. – Det finns många problem av den typen. Men det handlar också om att försöka fokusera på sömnen så att det inte är något annat än sömnen som inträffar, säger Torbjörn Åkerstedt. Om man då ligger där i sängen och hjärnan går på högvarv i alla fall, vad gör man då? – Det man kan göra själv när man råkar i den situationen är att bryta processen på något sätt. Det enklaste är naturligtvis att dricka ett glas vatten och göra någonting annat. – Återkommer det här finns det tekniker för att distrahera sig med ljud, radio eller annat och stoppa in andra tankar än de som tränger sig på. Man kan bryta det här på många olika sätt, som att stoppa in bilder av lantstället i hjärnan och helt enkelt skjuta ut det och blockera det som tränger sig på. – Det finns en rad ganska enkla och förnuftsbaserade tekniker att hantera det här med. Man behöver öva sig lite grann på det bara, säger Torbjörn Åkerstedt.
Anna Larsson