Motgång för Mexikos president

Kongressvalet i Mexiko på söndagen blev en motgång för president Vicente Fox. Hans parti, PAN, förlorade flera kongressplatser. Vann gjorde i stället det gamla regeringspartiet PRI. Inget parti har absolut majoritet, en komplicerad situation som dock inte bara är negativ.
Under de tre år som Vicente Fox har kvar som Mexikos president kommer han tvingas att brottas med en opinion i kongressen som är ännu starkare än den var under hans första år. Förslag stoppas effektivt Det är inget särskilt ljust perspektiv med tanke på hur effektivt alla de reformförslag som Fox presenterat hittills har stoppats av kongressen. Kanske ska valresultatet tolkas som en signal till Fox att ändra sin politiska stil och börja förhandla med opinionen i stället för att skylla sina motgångar på den. Något sådant skulle kunna beskrivas som ett andra steg i den politiska förändring som började med Fox seger för tre år sedan. Utsmyckningar utan betydelse Under de 70 år som PRI satt vid makten så fattade den sittande presidenten och hans innersta krets alla politiska beslut. Till och med vem som skulle bli nästa president. Kongressen och andra politiska partier var bara utsmyckningar utan egentlig betydelse. Så är det inte längre, och ingen vet det bättre än Vicente Fox. Men han har samtidigt varit oförmögen att initiera den debatt- och förhandlingskultur som ger de politiska institutionerna dess dynamik. Om han lyckas med att göra det under de tre år som återstår av hans mandattid så kommer Fox förmodligen att gå till historien som en av Mexikos stora politiska reformatorer. Om inte är risken stor att hans namn kommer bli en symbol för besvikelse och frustration.
Lars Palmgren