Polisen klarar inte mäta mc-buller

Polisen har särskild utrustning för att mäta motorbuller på bland annat motorcyklar men vet inte hur de ska använda den.
Risken att åka fast om man bullrar för mycket med sin motorcykel är därmed ganska liten. Enligt Örjan Brodin på Rikspolisstyrelsen har Vägverket inte förklarat hur mätinstrumentet fungerar. Vägverket tycker att det är förvånande att polisen inte kan använda utrustningen och menar att instruktionerna för bullermätaren är tillräckliga.